O blogu

Blog mlokskvrnity.cz je o chovatelství mloků skvrnitých (Salamandra salamandra) v praxi.

Mlok skvrnitý Salamandra Salamandra je ohroženým druhem a tak je jeho chov povolen jen se souhlasem správy CHKO. Účelem povolení je navrácení mloků skvrnitých zpět do volné přírody – odborně se tomu říká reintrodukce.

V první řadě je ale nejdůležitější začít s obnovou a ochranou prostředí kde se mloci vyskytují. Např. v CHKO Kokořínsko se již tento krok daří. Postupně jsou obnovovány a čištěny studánky a tůňky, které jsou nezbytné pro rozmnožování obojživelníků.

Teprve druhým krokem je návrat mloků do přírody a na ten se právě zaměřuje tento blog. Máte tedy možnost sledovat návrat mloků do přírody krok za krokem.

Komentáře jsou vypnuty.