Kapitola 2. Terarijní pozadí, substrát a vegetace

Pozadí terária, substrát i rostliny by měly vycházet, světe div se, z přirozeného prostředí mloka. Právě takové prostředí totiž nejlépe zajistí vhodné podmínky a snadnější adaptaci mloka na chov v zajetí. Vzhledem k tomu, že se ale takové prostředí může v jednotlivých oblastech či státech trochu lišit, budeme zde vycházet ze…

Continue reading